Sayfalar

15 Ekim 2016 Cumartesi

Sonbahar / Ya Hafiz


Sonbaharı Okuyalım Mı? :)Ders öncesinde öğrenci sayısı kadar Sonbahar Hazineleri Avı dökümanı çıktısı alınır.


Sonbahar gözlemi yapılabilecek bir parka geziye çıkılır. Öğretmen yanına bir sırt çantası alır. Gezi yerine giderken öğrenciler kalemlerini ve boyalarını ve yapıştırıcılarını öğretmenin çantasına koyabilirler. Çantada A4 kağıtları da olmalıdır.

Gezi alanında gözleme başlamadan öğretmen aşağıdaki sorulara benzer sorular sorabilir:


1. Sonbaharı sever misiniz çocuklar?

2. Sonbaharda neler gözlemliyorsunuz kainatta, ne gibi değişiklikler oluyor?

3. Sonbahar size neyi çağrıştırıyor, neleri hatırlatıyor?

4. Sonbaharla ilkbahar arasında ne gibi farklar var?


Ögretmen öğrencilerin verdiği cevaplar doğrultusunda aşağıdaki noktalara dikkat çekebilir:


1. Sonbaharın kainat için bir nevi boşaltım sistemi olması, bu yolla yeni bir ilkbahara hazırlanması

2. Sonbaharda çiçekler ağaçlar vs tohumlarını bırakıyor El Hafiz e emanet ediyorlar ilkbaharda yeniden nesvu nema bulmak canlanmak uzere

3. Doğumumuzu ilkbahar, gençliğimizi yaz olarak düşünürsek sonbaharın da bize ihtiyarlık zamanımızı hatırlatması Rabbimiz kainattaki değişikliklerle bize sürekli bu dünyanın fani, geçici bir eğitim yeri olduğunu hatırlatıyor.

4. Sonbaharda ağaçların vs canlılığını meyvelerini yitirmesi bize o canlılıgın asıl kaynağının onlar olmadığını bır kez daha gösteriyor

5. Dökülen yapraklar da aslında israf edilmiyor onlar toprağa karışarak Allah ın izniyle toprağı daha verimli hale getiriyorlar.

Yedigöller Ekim 2011
6. Yaprakların ölürken bile rengarenk yaratılarak güzelleştirilmesi


Hem anlarsın ki, güz mevsiminde, yaz-baharâleminin güzel mahlûkatının tahribatı idam değil; belki, vazifelerinin tamamıyla, terhisatıdır. HAŞİYE Hem, yeni baharda gelecek mahlûkata 

yer boşaltmak için tefrigattır ve yeni vazifedarlar gelip konacak vevazifedar mevcudatın gelmesine yer hazırlamaktır ve ihzarattır. Hemzîşuura vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü 
unutturan sarhoşluktan ikazât-ı Sübhâniyedir.


"...gözümüzün önünde her sene güz mevsiminde öyle bir âlem vefat eder ki, herbirisinin hadsiz efradı bulunan ve herbiri zîhayat bir kâinat hükmünde olan yüz bin nevi nebatat ve küçücük hayvanat, o âlemle beraber vefat ederler. Fakat o kadar intizamla bir vefattır ki, haşir ve neşirlerine medar olan ve rahmet ve hikmetin mucizeleri, kudret ve ilmin harikaları bulunan çekirdekleri ve tohumları ve yumurtacıkları baharda yerlerinde bırakıp, defter-i a'mâllerini ve gördükleri vazifelerin programlarını onların ellerine vererek Hafîz-ı Zülcelâlin himayesi altında, hikmetine emanet eder, sonra vefat ederler. Ve bahar mevsiminde, Haşr-i âzamın yüz bin misali ve nümune ve delilleri hükmünde olarak, o vefat eden ağaçlar ve kökler ve bir kısım hayvancıklar, aynen ihya ve diriliyorlar."
Bu 5-10 dk lık tefekkür aşamasından sonra çocuklara Sonbahar Hazineleri Avı dokümanı dağıtılır ve ellerindeki dokümandaki sonbahar işaretlerini bulmaları istenir. Gözlem sırasında yukardaki noktalar yeri geldiğince tekrarlanır.


Ankara Botanik Park Ekim 2015
Ankara Botanik Park Ekim 2015Çocuklara bu sırada birer kesekâğıdı ya da poşet verilip yerdeki beğendikleri yapraklardan toplamaları da istenebilir.

Toplanan yapraklarla yaprak izi çıkarılabilir ya da çocuklar yaprakları karton ya da kâğıda yapıştırarak farklı şekiller oluşturabilirler.

Yaprakların bol olduğu bır alansa yapraklardan hep beraber dağ yapılıp içine zıplanabilir ya da çocuklar yaprakları konfeti gibi birbirlerinin üstüne atabilirler.

Yaprak izi çıkarma tekniği için lütfen izleyin:


EK Etkinlik 1

Asağıdaki yaprak boyama sayfalarından uygun görülen biri çıktı alınarak boyama yapılabilir Cocuklar sonbahar renklerinde boyadıkları yaprakları kesip ipe takabilirler  ya da kendi istedikleri şekilde sınıfa ya da evlerine süslemeler yapabilirler. Bu yapraklar şablon olarak kullanılıp köpüklerden kesilebilir, hep beraber bir sonbahar ağacı oluşturabilirler.

Yaprak Boyama 1
EK Etkinlik 2

Bir Tübitak dergisinden alınmış olan aşağıdaki çıktılar kullnılarak meşe palamudunun hikayesini anlatan bir kitapçık oluşturulabilir. Bu gibi dokümanlarda anlatım dili sebebleri fail olarak gösterebilir. Bu konuda dikkatli olmak gerekir.


EK Etkinlik 3

Vivaldi'nin "Sonbahar" isimli eseri hep beraber dinlenir ve çocuklara bu müzik eserini dinlerken sonbaharı hayal etmeleri istenir. Sonbahar denince aklımıza hangi görüntüler, kokular, tatlar, dokular geliyor, düşünelim bakalım? Eser bittikten sonra çocuklar hayallerini anlatır.
Çocuklar aşağıdaki piyano parçası da sonbaharla alakalı. Sizce bu eserin adı ne olabilir?Cevap: Uçan Yapraklar:)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder