Sayfalar

19 Eylül 2016 Pazartesi

Ağaçlar

Ağaçlar sunusu aşağıdaki sorular eşliğinde öğrencilerle izlenir, bu sorularla öğrenciler hiç hareket edemeyen ağaçların yemeklerinin ayaklarına kadar gönderildiğini öğrenir; Rezzak isminin genişliğini anlar:


  • İnsanların yaşamak için neye ihtiyacı vardır? Peki ağaçların ? Biz gidip su içebiliyoruz, yemek alabiliyoruz, peki ağaçlar nasıl su içer? 
  • Ağaçlar yemek yer mi? Yapraklar ağaçların yemek fabrikalarıdırlar. Yani yapraklar yemek için dua eder. 
  • Bizde deri var ağaçlarda, bizde eller var ağaçlarda? Bizde damarlar var ağaçlarda? Ağaç kabuğu korunmak için; dallar ve gövde ise su ve besin için dua ederler. 
  • Ağaçlar nasıl oluyor da yere düşmüyorlar? Kökler Allah’ın izniyle ağacı yere bağlar ve topraktaki su ve besinleri ağaca iletir. 
  • Ağaçlar sizce bir fabrikaya benzer mi?

"Ve İsm-i Bâtın ile işâret edildiği gibi: Her ağacın içinde işleyen tezgâh, öyle bir fabrikadır ki, o ağacın bütün ecza ve âzasını teşkil ve tedvir ve tedbirini gâyet hassas mîzanla ölçtüğü gibi, bütün ayrı ayrı âzalarına lâzım olan maddeleri ve rızıkları, gâyet mükemmel bir intizam altında sevk ve taksim ve tevzi ile beraber akılları hayret içinde bırakan şimşek çakmak gibi bir sür’at ve saati kurmak gibi bir sühûlet ve bir orduya arş demek gibi bir birlik ve beraberlik ile o hârika fabrika işliyor."


Ağaç Draması


Bu dramanın sıraların olmadığı geniş bir alanda yapılması gerekir.

Dersten önce drama için rol kartları hazırlanmalıdır. Kabuk, Kök ve Yaprak çıktıları uygun sayıda çıktı alınır. Örneğin sınıfta 20 öğrenci varsa 4 adet kök, 6 adet kabuk ve 10 adet yaprak çıktısı alınması uygundur. Bu çıktılar tek tek poşet dosyaya konulup ip bağlanarak öğrencilerin boynuna asılabilir ya da hiç çıktı alınmadan 4 öğrenciye siz kök olun, 6 öğrenciye kabuk olun vs denebilir.


Kökler daire şeklinde elele tutuşup "Lıkır Lıkır Lıkır Lıkır Su Ver Allahım" diye diye dönmeye başlarlar, kabuklar onların etrafında daire şeklinde elele tuşur ve "Kart Kurt Kart Kurt Bu Ağacı Koru Allahım" diyerek dönerler; Yapraklar da halkanın en dışında elele tuşurlar ve "Hışır Hışır Hışır Hışır Yemek Gönder Allahım" diyerek dönerler; bu şekilde çocuklar bir ağacın duasını canlandırmış olurlar.
"Evet, bir nev’i rızk isteyen ağaçlar iktidarsız ve ihtiyarsız olduklarından, onlar yerlerinde mütevekkilâne dururken rızıkları onlara koşup gelmesi ve âciz yavruların nafakaları hayret-nümun tulumbacıklardan ağızlarına akması ve o yavrulara bir parça iktidar ve azıcık bir ihtiyar gelmesiyle süt kesilmesi, hususan insan yavrularına analarının şefkatleri yardımcı verilmesi...."

Ağaç Avı


Aşağıdaki  yaprak kartları eşliğinde öğrenciler gruplar halinde bu yaprakların hangi ağaca ait olduğunu bulmaya çalışırlar. Her bir ağaç çeşidinin özel ölçülerle yaratıldığına dikkat çekilir.Kardeş Ağaç Seçimi


Öğrenciler gruplar halinde ya da sınıfça bir ağacı kardeş ağaç olarak seçerler. Yaratıcımız aynı olduğu için sadece insanlarla değil aslında tüm mahlukatla kardeşiz vurgusu yapılır. Öğrencilerin yıl boyunca bu ağacın geçirdiği değişimleri gözlemlemesi sağlanır. Aşağıdaki kardeş ağaç sertifikası gruplar tarafından doldurulur ve yıl boyunca saklanır.


Kardeş Ağaç Sertifikası İndir


“… Her ağacın içinde işleyen tezgâh öyle bir fabrikadır ki, o ağacın bütün ecza ve âzâsını teşkil ve tedvir ve tedbirini gayet hassas mizanla ölçtüğü gibi, bütün ayrı ayrı âzâlarına lâzım olan maddeleri ve rızıkları, gayet mükemmel bir intizam altında sevk ve taksim ve tevzi ile beraber akılları hayret içinde bırakan şimşek çakmak gibi bir sür’at ve saati kurmak gibi bir sühulet ve bir orduya arş demek gibi bir birlik ve beraberlik ile o hârika fabrika işliyor.” (2. Şua)

“Elhâsıl; herbir ağacın evveli, öyle bir sandukça ve program, ve âhiri, öyle bir târifename ve nümune; ve zahiri, öyle bir musannâ hulle ve bir münakkaş libas; ve bâtını, öyle bir fabrika ve tezgâhtır ki, bu dört cihet öyle birbirine bakıyorlar. Ve dördün mecmuundan öyle bir sikke-i âzam, belki bir ism-i âzam tezahür eder ki, bilbedahe, bütün kâinatı idare eden bir Sâni-i Vâhid-i Ehad’den başkası o işleri yapamaz. Ve ağaç gibi her zîhayatın evveli, âhiri, zâhiri, bâtını birer sikke-i tevhid, birer hâtem-i vahdet, birer mühr-ü ehadiyet, birer turra-i vahdâniyet taşıyor.” (2. Şua)

“… Eğer bütün icadlar o kudrete verilmezse, o vakit o tek ağacın inşa ve idaresi, bütün ağaçlar, belki zeminin icadı ve idaresi kadar müşkül olacak. Çünkü o zaman herşey mâni ve sed olur. O hâlde bütün esbap toplansa, bir ağacın emirden, iradeden gelen ukde-i hayatiye midesinden, zembereğinden intizamla meyve, yaprak, dal ve budaklara lâzım erzak ve cihazatı gönderemezler. İllâ ki, ağacın herbir cüz’üne, hattâ herbir zerresine bütün ağacı ve eczasını ve zerrâtını görecek ve bilecek ve yardım edecek bir göz, bir ihâtalı ilim, bir harika kudret verilsin.” (On Beşinci Şua)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder